U svorio Edmontonas. Hibridinis dviratis „Riverside 120“

Vidaus baldai

Nepažeidžiant Kodekso 5 ir 64 straipsnių, privalomąja informacija gali remtis tik jos turėtojas.

u svorio Edmontonas

Privalomosios informacijos turėtojas ja gali naudotis tik tam tikrų prekių atžvilgiu, tik tuomet: a  tarifiniai dalykai: jei muitinė sutinka, kad tos prekės visais atžvilgiais atitinka tas, kurios aprašytos pateiktoje informacijoje; b  kilmės dalykai: jei 2 dalies b punkte nurodyta įstaiga sutinka, kad tos prekės ir aplinkybės, leidžiančios nustatyti u svorio Edmontonas, visais atžvilgiais atitinka tas, kurios aprašytos pateiktoje informacijoje.

Muitinė privalomosios tarifinės informacijos atveju arba kita įstaiga, nurodyta 2 dalies b punkte privalomosios kilmės informacijos atveju gali reikalauti, kad informacija būtų išversta į atitinkamos valstybės narės oficialią kalbą arba vieną iš oficialių jos kalbų. Priėmus vieną iš aktų ar priemonių, nurodytų Kodekso 12 straipsnio 5 dalyje, muitinė turi u svorio Edmontonas visų būtinų priemonių, užtikrinančių, kad nuo to laiko privalomoji informacija būtų išduodama tik u svorio Edmontonas tą aktą ar priemonę.

Daugiausia svorio netenkama per 3 savaites svorio netekimas manukau

Komisija turi kaip galima greičiau informuoti muitines apie šiame straipsnyje nurodytų priemonių ar aktų patvirtinimo datas. Jei privalomosios informacijos, kuri neteko galios dėl Kodekso 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų priežasčių, turėtojas pageidauja pasinaudoti galimybe remtis šia informacija per šio straipsnio 6 dalyje nurodytą laiką, apie tai jis privalo informuoti muitinę, pateikdamas visus reikalingus pateisinamuosius dokumentus, kad būtų galima patikrinti, ar buvo laikomasi atitinkamų sąlygų.

Išimtiniais atvejais, jei Komisija, atsižvelgdama į Kodekso 12 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą, priima priemonę, nukrypstančią nuo u svorio Edmontonas straipsnio 6 dalies nuostatų, ar jei nebuvo laikomasi šio straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų, susijusių su galimybe toliau remtis privalomąja tarifine informacija arba privalomąja u svorio Edmontonas informacija, muitinė turi apie tai raštu informuoti jos turėtoją.

gsh svorio metimas svorio metimo istorijos per 2 mėnesius

Svarbi informacija