Svorio maksimizavimas, Svorio metimo paslaptys - DELFI Gyvenimas

svorio maksimizavimas

Iš svorio maksimizavimas motyvų Daunsas daro išvadas, kad biurokratai — ir biurai apskritai — sieks išplėsti savo veiksmų laisvę, rinkdamiesi arba siūlydami palankesnes politikos alternatyvas; be to, biurų vadovams svorio maksimizavimas paskatų didinti pavaldinių skaičių. Daunsas taip pat pateikia penkis biurokrato tipus, kurie derina įvairias motyvacijas.

Šiam darbui jo modelio detalės nėra svarbios, tačiau būtina pastebėti tai, jog biurokratų racionalumo nei motyvaciniu, nei organizaciniu aspektu negalima apibūdinti vienu kuriuo nors kintamuoju. Nors Daunso modelio prielaidos apie racionalumą formuluojamos aprioriškai, o išvadose pažymima, jog racionalus elgesys — ir biurokrato, ir agentūros lygiais — dažniausiai yra savanaudiškas modelis kritikuojamas dėl neaiškių racionalumo kriterijųvis dėlto racionalaus elgesio formos šiame modelyje diversifikuotos ir priklauso nuo įvairių aplinkos kintamųjų agentūros raidos fazės, valdžios hierarchijos, kokurentų ir pan.

Iš šių teorijų išsiskiria V. Niskaneno ankstyvasis modelis, pagal kurį racionali biurokrato veiklos strategija yra siekti maksimizuoti biudžetą. Kaip nurodo K.

Daudingas K. DowdingV. Viešajame sektoriuje, V.

svorio maksimizavimas

Niskaneno teigimu, lygiai taip pat norintys išlikti ir kelti savo gerovę biurokratai maksimizuos įstaigos biudžetą. Daroma prielaida, svorio maksimizavimas didesni agentūrų biudžetai įvairiais būdais didina biurokratų gerovę: Tarp kintamųjų, kurie gali veikti biurokrato motyvaciją, yra atlyginimas, papildomos gėrybės, viešoji reputacija, galia, patronažas, biuro rezultatai […], jie visi tiesiogiai priklauso nuo biuro biudžeto per biurokrato darbo laiką […].

Biurokrato nauda nebūtinai yra griežtai priklausoma nuo kiekvieno kintamojo, kuris didėja, augant biudžetui, bet yra nuolat tiesiogiai susijusi su biudžeto dydžiu4. Toks argumentavimas iš principo yra apriorinis ir grindžiamas dedukcija. Iš biudžeto maksimizavimo prielaidų išvedami teoriniai argumentai, pagrindžiantys V. Niskaneno modelį.

Svorio metimo paslaptys

Didesnis agentūros biudžetas turėtų ir tiesioginių, ir netiesioginių padarinių biurokratų gerovei. Didesnis finansavimas suteikia galimybę reorganizuoti biurus5, marginalizuoti konkuruojančius biurokratus ir sukurti daugiau aukštų postų, taigi didina karjeros galimybes. Be to, geriau svorio maksimizavimas reorganizacija leidžia mažinti nepasitenkinimą reformomis.

Didesni biurai turėtų suformuoti tam tikrą inertinį balastą ir lengviau kovoti su krizėmis. Dar svorio maksimizavimas, didesnių agentūrų biurokratai gali išnaudoti didesnes politinio patronažo svorio maksimizavimas klientelistinių tinklų galimybes. Agentūros su didesniais biudžetais turėtų palaikyti glaudesnius ir patikimesnius santykius su įtakingomis interesų grupėmis. Pagaliau, didesnių agentūrų biurokratai gali daryti didesnę įtaką politikai ir įgauti didesnį svorį kontrolės institucijų akivaizdoje.

Niskaneno modelis neapsiriboja vien biurokratų racionalumo prielaidomis. Iš čia daroma kita prielaida apie biurų struktūrą: viešosios agentūros yra sudarytos pagal griežtos hierarchijos principą ir valdomos vieno pareigūno. Niskaneno modelyje šis svorio maksimizavimas buvo modifikuotas9, tačiau šiam darbui tai nėra esminis dalykaskai dėl efektyvios parlamento kontrolės stokos ir dėl biurokratų kontroliuojamų informacijos išteklių pastarieji sugeba teikti net dvigubai daugiau paslaugų negu sudarytų ekvilibriumą ankstyvajame modelyje arba maksimizuoti veiksmų svorio maksimizavimas biudžetą, teikdami mažiau paslaugų vėlyvajame modelyje; abu modeliai preziumuoja mainų santykį tarp skiriamo finansavimo ir biuro teikiamų paslaugų.

Taigi, remiantis V.

Naršymo meniu

Niskaneno modelio prielaidomis, glima formuluoti hipotezę, jog racionalūs biurokratai, vadovaudami hierarchiškoms agentūroms, daugiausia naudos turės iš didesnių — ar didinamų — biudžetų. Nauda gali būti ir tiesioginė, svorio maksimizavimas. Prieš pereinant prie V. Niskaneno modelio kritikos, būtina pristatyti alternatyvų P.

Klasterių analizė – Vikipedija

Danlyvio modelį, kuris remiasi įvairesnėmis prielaidomis. Alternatyva: biuro formavimo paskatos V.

svorio maksimizavimas

Niskaneno modelis apėmė tik kelis iš E. Daunso tegu ir voliuntaristiškai išskirtų savanaudiškų biurokratų motyvų — pinigines pajamas svorio maksimizavimas prestižą; likusiems buvo skirta tik nedaug dėmesio.

Danlyvio konstruojamas alternatyvus modelis mėgina aiškinti ir likusius savanaudiškus motyvus. Modelį sudaro trys paskatų grupės: 1 biurokratų motyvacija, 2 kolektyvinio veiksmo strategijos ir 3 įvairaus rango biurokratų padėties skirtumai. Danlyvis, nors atmeta beveik visus E.

Kaip taisyklingai pakeisti savo mitybos įpročius?

Racionalūs pareigūnai, pasak P. Taigi racionalūs pareigūnai stengsis paversti savo agentūrą tokiu biuru, kuris užsiims ne rutininėmis svorio maksimizavimas administravimo funkcijomis, bet sieks dalyvauti formuluojant politiką ir kontroliuojant jos vykdymą. Akivaizdu, kad siekti darbo personalo, kolegialioje ir centrinėje agentūroje kiekvienam biurokratui įmanoma individualiais veiksmais, t.

Tačiau šiuo atveju įmanomos ir, skirtingai nuo biudžeto maksimizavimo modelio žr. Danlyvis nurodo penkias galimas biuro formavimo strategijas: 1 vidinė reorganizacija, kai plečiamos politikos formavimo funkcijos; 2 vidinės darbo praktikos transformacija, kai rutininis darbas automatizuojamas, o plečiamas aukštesnio profesionalumo personalas; 3 santykių su išoriniais partneriais peržiūrėjimas, siekiant įgauti politikos priežiūros funkcijų; svorio maksimizavimas konkurencija su kitomis agentūromis dėl politikos formavimo užduočių gavimo ir atiduoti politikos vykdymo užduočių atsikratymo; 5 nepriimtinų funkcijų perdavimas kitoms agentūroms ar privačioms firmoms, išlaikant finansavimo kontrolę.

Pagaliau, šis modelis taiko viešojo pasirinkimo prielaidas, kad aukštesnio rango biurokratams materialinės, ar juolab piniginės, gerovės svarba mažesnės negu žemesnio rango darbuotojams.

Taigi biuro formavimo modelis remiasi svorio maksimizavimas tik detalesnėmis psichologinėmis biurokratų motyvacijomis, bet ir skirtingomis prielaidomis apie privataus sektoriaus analizės kategorijų taikymą viešajam sektoriui. Biuro formavimo modelis atsižvelgia į tai, kad viešajame sektoriuje įvairiomis taisyklėmis griežčiau ribojamos pareigūnų galimybės padidinti materialinę naudą, o patys karjeros siekiantys pareigūnai vertinami pagal kitokius kriterijus.

Biuro formavimas versus biudžeto maksimizavimas Esminis biuro formavimo modelio prielaidų skirtumas nuo biudžeto maksimizavimo modelio yra paskatos, kylančios skirtingų rangų pareigūnams.

Todėl nors abu modeliai dar bus kritiškai aptarti paskutinėje šio darbo dalyje, jau dabar nurodyti biudžeto maksimizavimo modelio trūkumus pagal biuro formavimo modelio teorines prielaidas. Danlyvis nurodo, kad materialinę gerovę biurokratai gali siekti pagerinti įvairiomis strategijomis — ir individualiomis, ir kolektyvinėmis.

Tačiau racionalūs biurokratai, priklausomai nuo rango, paprastai teikia pirmenybę individualioms strategijoms: […] galimybių individualiai maksimizuoti gerovę mažiausiai turės žemiausio rango biurokratai: čia kolektyvinės pareigūnų gerovės didinimo strategijos bus populiariausios.

Tačiau aukštesnio rango pareigūnai gali išnaudoti platesnį individualių strategijų ratą, todėl mažiau tikėtina, kad jie pasirinks kolektyvines strategijas Taigi priklausomai nuo rango, biurokratų pasirinkimas svorio maksimizavimas skirtingas, tačiau visais atvejais racionalus. Tačiau, turint galvoje kolektyvinio veiksmo problematiką, biudžeto maksimizavimas yra kolektyviškiausia iš strategijų, kurių gali imtis biurokratas. Tad atskiram biurokratui jo nauda mažiausiai apibrėžta, ir svorio maksimizavimas strategijos jis imsis tik tuomet, kai kitos strategijos ne be prieinamos.

Be to, tokioje situacijoje nuo atskiro biurokrato, juolab žemesniojo rango, galutinis rezultatas ima priklausyti mažiau, todėl tampa racionalu piktnaudžiauti Racionalus pareigūnas imsis biudžeto maksimizavimo strategijos tik jei jos nauda svorio maksimizavimas svorio metimo žaislai už alternatyvų naudą.

Čia rasite viską ko Jums reikia, norint tapti ypač liekniems, keliolikos taisyklių pagalba. Be jokių abejonių, tam kad veiksmingai būtų deginami riebalai, privaloma stengtis nuolatos, ir tam, kad išlaikyti greitą medžiagų apykaitą, reikia valgyti kas valandas, kiekvieną dieną. Norint svorio maksimizavimas savo medžiagų apykaitą ir būti arčiau tikslo turėti ryškius pilvo raumenukus, privalote rinktis tinkamą mitybą, tinkamais kiekiais.

B, kylant rangui, mažėja, visi kiti kintamieji didėja Todėl biudžeto maksimizavimo racionalumas aukštiesiems pareigūnams — tai, ką V. Taigi V. Niskaneno modelis, įvedus skirtingų rangų biurokratų interesus, tampa prieštaringas: net jei biudžeto maksimizavimas visam biurui naudingas, hierarchija sukuria piktnaudžiavimo žemesniuose ranguose ir alternatyvių strategijų aukštesniuose ranguose tikimybę.

svorio maksimizavimas 9- asis svorio metimas

Be asimetrijos laiko atžvilgiu, biudžeto maksimizavimo strategijų nauda yra asimetriška dar bent dviem aspektais. Pirma, iš biudžeto didinimo skirtingo rango pareigūnų gaunama nauda yra skirtinga ne tik dydžiu, bet ir pobūdžiu. Žemesniųjų rangų pareigūnams biudžeto padidinimas padidins jų darbo vietos saugumą, karjeros galimybes ir jų įgūdžių paklausą15, tačiau aukštesniojo rango pareigūnai, padidinus biudžetą, nepajus nė vieno iš šių veiksnių.

Taigi kylančios kolektyvinio veiksmo problemos bendrą strategiją biudžetui maksimizuoti padaro mažai tikėtiną, juolab kad skirtingų rangų pareigūnai vertins skirtingų biudžeto komponentų padidinimą.

Šešių savaičių hypertrofijos ciklas pagal DeLorme (Pavel Tsatsouline)

Žemesniojo rango pareigūnams bus naudingesnis didesnis pagrindinis core biudžetas — vidaus operacijų išlaidos atlyginimai, įranga, patalpos — arba, tiksliau, pagrindinis biudžetas vienam biurokratui Tuo tarpu vidutinio ir aukšto rango pareigūnams daugiau naudos suteiks išaugęs biuro biudžetas, kurį sudaro pagrindinis biudžetas ir privačiam sektoriui skirti pinigai kontraktai, transferinės išmokos, palūkanoskuriuos biuras svorio maksimizavimas savo nuožiūra, pats vykdydamas politiką.

Pagaliau, aukščiausio rango pareigūnams žymiai labiau negu kitiems bus aktualus programų biudžetas, kurį sudaro biuro biudžetas ir hierarchiškai kontroliuojami pinigai, skirti išleisti kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms. Su svorio maksimizavimas biudžeto tipais susijusi ir antroji asimetrija, kurią nurodo pats P.

Kadangi aukšto rango biurokratų, kurie ir priima sprendimus dėl biudžeto didinimo, gerovė bendrąja prasme labiau priklauso nuo svorio maksimizavimas biudžeto, tikimybė, jog biudžeto didinimas bus remiamas, mažėja.

Kaip taisyklingai pakeisti savo mitybos įpročius?

Iš aštuonių agentūrų tipų, apibūdinamų skirtingais įvairių biudžeto komponentų santykiais, pagrindinis arba svorio maksimizavimas biudžetas sudaro didžiąją dalį programų biudžeto tik keturiose iš jų, t. Likusiose keturiose — transferinėse, kontraktų, kontrolės ir prekybos — agentūrose prielaidos apie bet kokį biudžeto didinimą neatitinka racionalių biurokratų paskatų reikia pripažinti, kad taikant vėlyvojo Niskaneno modelio prielaidas neatitikimas yra mažesnis.

Pastarojo tipo svorio maksimizavimas racionaliai įmanoma ir priešinga biurokratų strategija — mažinti programų biudžetus ir atsisakyti kai kurių biurų dalių. Taigi nors biuro formavimo modelis neatmeta biudžeto maksimizavimo prielaidų, iš aukščiau pateiktos analizės svorio maksimizavimas daryti išvadą, kad biudžeto maksimizavimas racionaliems biurokratams, ypač aukštesnio rango, dažnai nėra priimtina strategija.

Alternatyvų įvertinimas Dėl vietos stokos čia neįmanoma pateikti didelės dalies empirinių duomenų, kurie padėtų įvertinti alternatyvių racionalių paskatų modelių svorio maksimizavimas. Patys teoriniai modeliai sukonstruoti taip, kad patikrinti juos empiriškai yra problemiška. Išlaidų ar personalo didinimas savaime nereiškia, jog biurokratai maksimizuoja biudžetą18, o vadinti bet kokį biuro transformavimą biuro formavimo įrodymu būtų tautologiška Vis dėlto, apibendrinant prieinamą empirinę medžiagą, pirmiausia iš Didžiosios Britanijos, galima teigti, kad biudžeto maksimizavimo teorija nepasitvirtino.

Galima įtarti, jog taip atsitiko dėl jos prielaidų pobūdžio. Geriausias svorio metimo žurnalas vargu ar įmanoma paneigti prielaidą, kad racionalūs biurokratai sieks materialinės gerovės, kitų biudžeto maksimizavimo modelio prielaidų kontekste ji išlieka pernelyg neapibrėžta.

Niskaneno modelis kalba apie aukščiausio rango biurokratų racionalumą, tačiau šiuo lygiu biudžeto maksimizavimo strategija tėra viena iš svorio maksimizavimas įmanomų racionalių savanaudiškų pareigūnų strategijų. Juo svorio maksimizavimas, kaip nurodo K.

Niskaneno modelio prielaidos — kad visos agentūros sudarytos pagal vienodą hierarchijos principą ir sugeba visiškai išnaudoti patikėtojo—patikėtinio ryšį su remiančia institucija — taip pat tik iš dalies atitinka tikrovę. Bet kokiu atveju, nediversifikuota racionalaus elgesio prielaida, nors suteikia modeliui prognostinių galimybių, atrodo nepakankama.

Kita vertus, biudžeto maksimizavimo modelis, apie kurio empirinį patikrinimą kol kas kalbama atsargiai, kenčia nuo priešingos ydos: kaip svorio maksimizavimas nurodyta, visiškai neatmesdamas racionalaus biudžeto maksimizavimo galimybės, šis modelis iškelia tiek papildomų sąlygų, kad formuluoti konkrečias ir patikrinamas hipotezes pagal jį yra problemiška.

Nors kritikuoja E. Daunso modelį kaip pernelyg amorfišką ir voliuntaristinį, P. Danlyvis pats pateikia sunkiai operacionalizuojamų prielaidų rinkinį.

Sovietų armijoje keletas kareivių pasiekė įspūdingų rezultatų treniruodamiesi pagal modifikuotą DeLorme metodą ir esant nepalankioms sąlygoms nepakankamas miegas, stresas, mažas baltymų kiekis…. Jie treniravosi su girom 16, 24 ir 32 kg.

Analizuojant racionalaus elgesio prielaidas, itin kvestionuotinos yra jo pateikiamos psichologinės motyvacijos — dirbti centrinėje agentūroje su kolegialia profesionalaus kolektyvo atmosfera.

Svarbi informacija